Sertai Kami Di Sini!

 

WORLD #QURANHOUR
DUNIA BERBUDI DAN PENYAYANG
22 Ramadan 1439H/ 7 jun 2018

#QuranHour merupakan sebuah kempen berimpak tinggi yang diinisiatifkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF) bertujuan menggalakkan setiap individu berinteraksi dengan Al-Quran melalui Baca, Faham dan Amal. Ianya sebuah usaha menjadikan nilai-nilai mulia daripada Al-Quran membentuk jiwa berbudi dan penyayang sehingga menjadi cara hidup seharian setiap insan. Kempen ini merupakan suatu inspirasi agar manusia mampu  melonjakkan potensi diri berlandaskan kerangka fikir Al Quran.

World #QuranHour yang akan dilaksanakan pada 22 Ramadan 1439H  bersamaan 7 Jun 2018 pada tahun ini merupakan kempen membentuk sebuah landasan solidariti Ummah seluruh dunia di bawah naungan Al-Quran dengan mengambil semangat dan keberkatan 10 hari terakhir Ramadhan. Ianya menjadi komitmen bersama seluruh dunia untuk melakukan transformasi diri ke arah yang lebih baik.

World #QuranHour menjadi asas penyatuan ummah tanpa mengambil kira perbezaan kedudukan, latarbelakang, ideologi, fahaman politik, ras etnik  mahupun agama; pemimpin mahupun rakyat. Sebaliknya Al-Quran, adalah titik temu kebangkitan dan penyatuan Ummah hingga lahirnya sebuah dunia yang Rahmah-Berbudi dan Penyayang.

Nilai-nilai yang diketengahkan oleh Al-Quran, mengiktiraf perbezaan latarbelakang masyarakat yang perlu dihormati sesama. Surah Al-Hujurat, menzahirkan formula Moral dan Etika hubungan kemanusiaan dan kaedah-kaedah interaksi sosial.

 

ARAFAH #QURANHOUR
UMMAH BERBUDI & PENYAYANG
9 Zulhijjah 1439H/ 21 Ogos 2018

Arafah #QuranHour yang diadakan pada 9 Zulhijjah di Makkah setiap tahun, mengambil semangat Wuquf, pengukuhan dan penyerahan jiwa seorang hamba kepada Penciptanya. Penghayatan para jemaah haji terhadap isi kandungan Al-Quran di Haramain adalah signifikan kepada transformasi diri yang akan membawa kepada perubahan mindset secara total sekembalinya tetamu-tetamu Allah ke negara masing-masing. Arafah #QuranHour menjadi sebuah lapangan pendidikan Al-Quran melahirkan pelan tindakan -‘action item’ yang membentuk Quranic Operating System yang diaplikasikan dalam amalan seharian serta mampu dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia.

MALAYSIA #QURANHOUR
NEGARA BERBUDI & PENYAYANG
30 Ogos 2018

Malaysia #QuranHour pada 30 Ogos 2018 merupakan ajakan agar seluruh masyarakat memahami intipati dan erti kemerdekaan dalam membangunkan sebuah negara yang aman, utuh dan progresif, melalui intervensi yang diformulasikan dari prinsip-prinsip Al-Quran. Model dari kandungan Al-Quran menjadi rujukan kepada isu pembangunan dan kaedah menangani cabaran sosio-ekonomi era ini.

Penghayatan isi Al-Quran berusaha digarap sepenuhnya dalam usaha mengangkat potensi dan kecemerlangan sebenar yang boleh dilahirkan oleh setiap individu. Dengan memahami dan berinteraksi dengan Al-Quran selama sekurang-kurangnya 1 jam sehari selama 365 hari setahun, Al-Quran menjadi sumber bimbingan utama dan rujukan untuk meningkatkan jatidiri secara holistik dari aspek fizikal, emosi, spiritual, intelektual dan sosial. Dari kekuatan dalaman yang terbina inilah akan wujud individu yang merdeka jiwanya dan berupaya melonjak sebuah tamadun bangsa dan negara.

MY FAMILY #QURANHOUR
#SAVINGFAMILIES
Sepanjang tahun

Sepanjang tahunMy Family #QuranHour adalah nadi kepada keseluruhan kempen yang dilaksanakan oleh WUIF. Cabaran dunia tanpa sempadan, terhakisnya nilai kasih sayang serta toleransi dan tergugatnya keharmonian menjadikan kempen ini sebuah agenda penting dalam memperkukuhkan kembali institusi keluarga.

Justeru, #SavingFamilies merupakan perjuangan membina legasi 100 tahun dengan hasrat membentuk penyatuan ummah di bawah panji-panji Al-Quran melalui pengukuhan hubungan kekeluargaan yang dilakukan dengan koloborasi bersama seluruh pihak berkepentingan termasuk organisasi korporat, sektor awam dan swasta, badan kerajaan dan bukan kerajaan, institusi pengajian, orang awam serta individu.
Gabungan strategik yang diwujudkan membentuk suatu rangkaian kerjasama kesemua pihak dengan mengambil kaedah teknologi komunikasi dan interaksi sosial yang digariskan oleh Al-Quran sebagai panduan.

MY #QURANHOUR
JIWA BERBUDI & PENYAYANG
365 hari setahun

Kempen kami adalah untuk berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang tahun bermula dengan Muharam setiap tahun.
My Family #QuranHour adalah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, satu ajakan untuk ‘Masuk Syurga Sekeluarga’ dengan definasikan peranan ayah, isteri, anak-anak dan datuk serta nenek mengikut acuan Al-Quran.

Surah Al-Fatihah, sebuah refleksi rangka menyeluruh pembinaan negara aman dan maju, Surah Al-Baqarah, membina key-stone-habit  Quran, Solat and Infaq (QSI) bersama model kepimpinan dunia; Surah Yaasiin pemeliharaan jiwa melalui seruan kepada kebajikan tegahan melakukan kemungkaran; Tadbir-urus (good governance) keluarga diinspirasi dari Surah Luqman  dan Surah An-Naml, menggariskan prinsip-prinsip asas pembinaan negara dan tamadun yang ideal dan dinamik

Model Quran, Tadabbur & Tazakkur  yang dibawakan di dalam kempen #QuranHour digarap sepenuhnya dari daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap aturan dan langkah pengurusan cabaran yang adapatasi sepenuhnya berdasarkan panduan Al-Quran berupaya membentuk kitaran sosial yang sihat, aman, harmoni, bertolak ansur, bebas dari sebarang bentuk gejala negatif yang boleh menyekat pembangunan diri dan Negara.

Kempen #QuranHour ini disambut dengan wujudnya lebih 1150  Rumah Ngaji di seluruh Negara yang ditubuhkan bermula tahun 2013. Rumah-Rumah Ngaji menyediakan platform (sanctuary) mendidik dan mengajak ummah bersama-sama membaca dan memahami Al-Quran dalam suasana pembelajaran Al-Quran secara percuma dan konsisten.

Menjelang 2022 WUIF mensasarkan peningkatan kalangan rakan sinergi,  pertambahan Rumah Ngaji di dalam dan luar negara, pemantapan polisi organisasi-organisasi berteraskan Al-Quran, pemerkasaan jurulatih dan pendidik Al-Quran, pengukuhan dana pembangunan Al-Quran, serta meningkatnya jumlah “family champion” yang dibentuk dari model pendidikan Al-Quran.

Dengan Rahmat dan kasih sayang dariNya, Sahabat Quran yang merupakan sukarelawan WUIF akan terus membawa misi dan visi yang sama menyumbang tenaga, idea dan kepakaran dalam menggerakkan kempen ini dengan niat #BuatKeranaAllah.

Close Menu